Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy Twoje dane, gdy korzystasz z naszych usług lub odwiedzasz naszą stronę internetową. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w tej polityce.
  1. Gromadzenie danych osobowych Możemy gromadzić dane osobowe, takie jak Twoje imię, adres e-mail, numer telefonu i inne istotne informacje, gdy dobrowolnie udostępniasz je podczas rejestracji, zapytań lub innych interakcji. Możemy również gromadzić dane nieosobowe, takie jak adres IP i zachowanie podczas przeglądania, za pomocą plików cookie i podobnych technologii.
  2. Wykorzystywanie danych osobowych Zebrane informacje wykorzystujemy do świadczenia i doskonalenia naszych usług, odpowiadania na Twoje zapytania, realizacji zamówień, personalizacji Twojego doświadczenia oraz komunikacji z Tobą. Możemy również wykorzystywać informacje w celach analitycznych, badawczych i marketingowych, z Twoją zgodą, jeżeli wymaga tego prawo.
  3. Przechowywanie danych i zabezpieczenia Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.
  4. Ujawnianie danych osobowych Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zaufanym podmiotom trzecim, takim jak dostawcy usług i partnerzy biznesowi, w celach opisanych w niniejszej polityce. Zapewniamy, że te podmioty trzecie przestrzegają standardów prywatności i bezpieczeństwa porównywalnych do naszych. Możemy również ujawnić Twoje informacje w przypadkach wymaganych przez prawo lub w celu ochrony naszych praw, bezpieczeństwa lub majątku.
  5. Międzynarodowe transfery danych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscach poza Twoim krajem w celach opisanych w niniejszej polityce. Podjęliśmy odpowiednie środki ochrony, aby zapewnić, że odbiorcy Twoich danych przestrzegają przepisów o ochronie danych i zapewniają odpowiedni poziom ochrony.
  6. Twoje prawa i wybory Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, aktualizacji lub usunięcia. Możesz również wycofać swoją zgodę na określone działania przetwarzania. Zapewniamy mechanizmy umożliwiające korzystanie z tych praw i wyborów, zgodnie z wymogami prawowymi i ograniczeniami.
  7. Prywatność dzieci Nasze usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 16. roku życia. Nieświadomie nie gromadzimy danych osobowych dzieci bez odpowiedniej zgody rodziców. Jeżeli uważasz, że niechcący zebraliśmy informacje dotyczące dziecka, skontaktuj się z nami, aby poprosić o ich usunięcie.
  8. Aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności Możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach lub wymogach prawnych. Powiadomimy Cię o istotnych aktualizacjach za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych odpowiednich kanałów. Kontynuowanie korzystania z naszych usług po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowej polityki.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami, korzystając z podanych niżej informacji.   Moskoma Grzybowska 60, 00-844 Warszawa, Polen Korzystając z naszych usług lub udostępniając swoje informacje, potwierdzasz, że przeczytałeś/aś i zrozumiałeś/aś niniejszą Politykę Prywatności oraz zgadzasz się na jej warunki.