Nadruk

Moskoma.Sp.zo.o

Grzybowska 60, 00-844 Warszawa, Polen

Osoba kontaktowa: Katharina Kotlarz
E-Mail: info@moskoma.com

NIP: 7010655315

REGON 366342850

Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS Platform), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr,służącą do pozasądowego rozstrzygania sporów online.